Navigační a orientační systémy
Reklama a velkoplošný tisk
Gramon Print

Malované nápisy

Malované nápisy, loga, písmena atd. se požívají jako další informační prvek, využívaný v exteriérech i interiérech. Jejich výhoda je minimální plasticita a efektem je přiznání podkladového materiálu (zeď, omítka, beton, atd.). Používají se hodně i v horizontálním provedení (dopravní značení v garážích, bezpečnostní značení, atd.). Při aplikaci je potřeba většinou pracovat s šablonou, kterou jsme díky technologiím schopni vyrobit tak, jak je potřeba. Šablona může být z papíru, folie, frézovaná šablona s možností opakovaného použití, atd.