Kdykoliv nastane potřeba upoutat potenciální zákazníky na velkou vzdálenost, je to příležitost pro velkoformátový tisk. Nenechte se však mýlit velkými rozměry. Ani zdaleka nemusí jít o to nejdražší řešení.

Uplatnění pro rozměrné tisky najdete jak v exteriéru, tak i ve vnitřních prostorech. Velké reklamy na budovách či billboardech jsou jen zlomkem pestré palety možností. Lze je využít pro navigaci k vaší provozovně anebo pro dekorační účely například ve formě velkoplošných fotografií na deskovém podkladu či obrazů tištěných na plátně.