Přestože se dnes velká část komunikace přesouvá do virtuálního světa internetových sítí, tištěné materiály v sobě stále mají sílu osobního kontaktu. Je-li elektronické sdělení jako pozdrav, pak tiskoviny jsou podáním ruky.

Nabídka firemní prezentace by nebyla kompletní bez běžných materiálů, kterými můžete podpořit obchodní styk se svými klienty. Nejen předáním kontaktu, ale i sdělením o vaší nabídce či dokonce předáním podrobného katalogu zvyšujete šanci, že se zákazník v případě potřeby obrátí právě na vás.