Navigační a orientační systémy
Reklama a velkoplošný tisk

Gramon Print

Bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky se používají v exteriéru i interiéru. Jsou povinnou výbavou bytových domů, fabrik, obchodních center, škol, skladů,  atd.. Značí např./ únikový východ, schodiště, exit, hasicí přístroj, bezpečnostní cedule na stavbách, atd../ . Vyrábí se v různých provedeních / plast, hliník, dibond,plech, světelné nebo fotoluminiscecní – nasvititelné /.

Bezpečnostní tabulka se využívá např. jako bezpečnostní značení budov, kdy bezpečnostní cedule , bezpečnostní cedulky a bezpečnostní značky musí být součástí únikových východů všech budov. Díky našim výrobním technologiím / tiskárny, plottery, laminátory, fréza, laser, pískováčka……/ jsme schopni vyhovět všem vašim požadavkům a zvolit tu technologii, která je pro výrobu vaší zakázky nejefektivnější a nejlevnější.